Tickets

Roffa Mon Amour + Wereldmuseum 

Film: Kleinkinderen van de Oost (2023)

Director: Daan van Citters

Date: Tuesday, October 17

Doors open: 19:30

Start film: 20:00

Extra program (Q&A with Daan van Citters and Joenoes Polnaja): 21:15

Extra program (drinks at Wereldmuseum): 22:00

English subtitles included

Location: Wereldmuseum, Willemskade 25, 3016 DM Rotterdam

Drinks, popcorn and sweets for sale at the location

Kleinkinderen van de Oost (2023)

Daan van Citters • 74' • The Netherlands, Indonesia

WITH YOUR FILM TICKET, ON THE DAY OF THE SCREENING FROM 17 TO 19:30, YOU CAN ACCESS THE MUSEUM.

About the film (Dutch below)

Daan van Citters (30, filmmaker) and Joenoes Polnaja (32, actor) became friends on the set of feature film The East. The 2020 feature film by Jim Taihuttu retold the brutal war actions carried out by the Dutch against the Indonesian people during the Indonesian War of Independence from 1945 – 1947.

Daan and Joenoes travel back to Indonesia, following in the footsteps of both their grandfathers, who fought on behalf of the Netherlands against Indonesian independence “on the wrong side of history.” Daan’s grandfather was commander of the reconnaissance brigade, and both of Joenoes’ Moluccan grandfathers fought as KNIL soldiers on the side of the Dutch army.

Their journey confronts them with complexities of “right and wrong” in a historical context, intergenerational trauma and the lasting impact of the colonial past. Daan and Joenoes discover how an often hushed-up history has shaped them into who they are today. What does this mean for their future?

 After the film there will be a Q&A with Daan van Citters and Joenoes PolnajaThe Q&A is in Dutch and is moderated by Yanti Danoekoesoemo. The film is Dutch and Indonesian spoken and English subtitled.

Over de film

Daan van Citters (30, filmmaker) en Joenoes Polnaija (32, acteur) raakten bevriend op de set van speelfilm De Oost. De speelfilm uit 2020 van Jim Taihuttu herverteld de wrede politionele acties die door Nederland werden uitgevoerd tegen de Indonesische bevolking tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog van 1945 – 1947.

Daan en Joenoes reizen terug naar Indonesië, in de voetsporen van hun beider grootvaders, die namens Nederland vochten tegen de Indonesische onafhankelijkheid “aan de verkeerde kant van de geschiedenis”. Daans opa was commandant van de verkenningsbrigade, en beide Molukse opa’s van Joenoes vochten als KNIL-soldaten aan de zijde van het Nederlandse leger. 

Hun reis confronteert ze met complexiteit van “goed en fout” in een historisch perspectief, intergenerationeel trauma en de blijvende impact van het koloniale verleden. Daan en Joenoes ontdekken hoe een vaak verzwegen geschiedenis hen heeft gevormd tot wie ze nu zijn. Wat betekent dit voor hun toekomst?

Na de film is er een Q&A met Daan van Citters en Joenoes PolnayaDe Q&A is in het Nederlands en wordt geleid door Yanti Danoekoesoemo. De film is Nederlands en Indonesisch gesproken en Engels ondertiteld.

Purchase tickets